top of page
9676 סמל העיר קריית אונו  ירקרק.png

17.11.2023

המגזין.png

מהדורת מלחמת "חרבות ברזל"

מוקד רואה-צופה

מוקד אקטיבי, הפועל 24/7 לבטחון תושבי העיר ומאויש על ידי תצפיתנים ותצפיתניות בעלי ניסיון.

אם מספרים יכלו לדבר

עיר אחת, אין ספור מתנדבים העסוקים בבטחון מאז ה-7.10

מיגון מוסדות החינוך - שאלות ותשובות

ריכזנו את כל השאלות שנשאלנו בנושא בתקופה האחרונה ולהלן תשובותינו

קריית אונו עם המילואימניקים

הוקם חמ"ל סיוע למשפחות משרתי המילואים, בשיתוף עם המחלקה להתנדבות העירונית

מישהו הפסיק את הזרם

במרכז ההפעלה העירוני, התקיים אימון "עיר ללא חשמל". בתרגיל בוצעה הדמייה של פגיעה באספקת החשמל בעיר, כדי לבחון כיצד העירייה מתמודדת עם ההשלכות של קריסת חשמל מתמשכת.

אגף החינוך בחמ"ל

מנהלת אגף החינוך נירה פרידמן, קיימה פגישה עם מנהלי ומנהלות בתי הספר במרכז ההפעלה העירוני.

9676 סמל העיר קריית אונו  ירקרק.png

המגזין של קריית אונו | כל הזכויות שמורות

bottom of page